1. Biografia

Helena Carreras (Badalona, 1980) és llicenciada en interpretació musical en l’especialitat de Piano pel conservatori Professional de Música de Badalona. Becada per la Fundació Capes del Ministeri d’Educació de Brasil amplia la seva formació a la Universitat de São Paulo, on obté el diploma de Máster en Música i Educació i desenvolupa un projecte d’investigació basat en l’estudi de l’obra Játékok de György Kurtág. Publica diversos articles relacionats amb el tema.

Ha participat en festivals com a solista i en grups de cambra a Espanya, França i Brasil, tasca que compagina amb la docència pianística i musical, àmbit en que acumula ja més de 15 anys d’experiència

…………….

Helena Carreras (Badalona, 1980) es licenciada en interpretación musical en la especialidad de Piano en el Conservatorio Profesional de Música de Badalona. Becada por la Fundación Capes del Ministerio de Educación de Brasil amplia su formación en la Universidad de São Paulo, donde obtiene el diploma de Master en Música y Educación y desarrolla un proyecto de investigación basado en el estudio de la obra Játékok de György Kurtág. Publica diversos artículos académicos relacionados con el tema.

Ha participado en festivales como solista y en grupos de música de cámara en España, Francia y Brasil, tarea que compagina con la docencia pianística y musical, ámbito en el que acumula ya más de 15 años de experiencia.